Selasa, 17 November 2009

Soalan untuk jawapan lisan hari ini

Soalan No. 4

Tuan Mohd Firdaus Jaafar (JERAI) minta Perdana Menteri menyatakan peratusan kemajuan projek pembangunan koridor utara (NCER) yang telah diumumkan beberapa tahun dahulu dan menyenaraikan projek-projek yang telah dilaksanakan di bawah NCER.

Tunggu jawapan Menteri pagi ini

Tiada ulasan: